?

Log in

No account? Create an account
Shimatani Hitomi interview ^^ - Delicious! [entries|archive|friends|userinfo]
The Hitomi Shimatani LiveJournal Community

[ website | Official Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Shimatani Hitomi interview ^^ [Dec. 22nd, 2007|12:23 am]
The Hitomi Shimatani LiveJournal Community

hitomishimatani

[mithredat]
[Current Music |DA PUMP - MO'Fia]

Hi all! I'm a new member here, though not new to Hitomi's music. Ever since I saw the PV of Viola, I've been hooked :)

Anyway, maybe you guys have seen this already, but I wanted to point out this interview with Hitomi Shimatani, seeing as it's quite new ^^
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: terr_e
2007-12-21 11:43 pm (UTC)
Hi ! Welcome to the comm !
I don't know which PV I saw first, I think it was either Viola or Shanty, but I too was hooked right from the start.

Thanks for sharing !!! ^_^
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mithredat
2007-12-21 11:48 pm (UTC)
You should've seen me hopping around with that video, heh XD
Shanty's nice too, Falco too btw XD

I noticed you're from the Netherlands by the way! :D Ik ook! :D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: terr_e
2007-12-21 11:55 pm (UTC)
LOL !
Ik zie dat we elkaar al eens 'ontmoet' hebben : Op de Eve Of Destiny concerten in Den Bosch en Leeuwarden !
Ik was daar ook namelijk, en zo druk was het daar niet.... :D

My fav PV is without a doubt "Destiny", beautiful track, beautiful video !
I didn't see that one however, until after I got the album / DVD !
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mithredat
2007-12-22 12:04 am (UTC)
XD wat grappig! Dat was ook echt tiiiiijden geleden zeg...
Goh, nu moet ik weer aan dat vreselijke event in Leeuwarden denken, met die ene rare band waarvan de zanger allemaal injectienaalden in zichzelf ging steken, he bah XD

Maar da's dan ook wel een super-groot contrast met Jpop, Eve of Destiny XD Van wat voor Jpop artiesten houd je nog meer, of is het vooral Shimatani Hitomi? ^^
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: terr_e
2007-12-22 12:27 am (UTC)
Ja, Agonoize is echt verschrikkelijk slecht. Toen helemaal, ze zijn tegenwoordig wel íets beter, maar toch.... :S

Nou ja, EOD is J-rock, net zoals Malice Mizer, Moi Dix Mois, Dir En Grey, Gazette enzo. (om maar een paar van mijn favorieten te noemen)

Qua J-pop heb ik verder nog CD's van Morning Musume (*schaam*) en Perfume, maar ook YUI en Hirosue Ryoko zijn erg leuk.
Oh, en Exile is erg aanstekelijk. Ik ben niet zo into R&B, maar zij doen het leuk !
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mithredat
2007-12-22 12:25 pm (UTC)
XD Ik moet zeggen dat ik de naam niet eens onthouden heb!
Het probleem met Eve of Destiny was juist dat ze niet als een Jrock band beschouwd wilden worden. Het was namelijk niet echt de bedoeling dat er honderden Malice Mizer fangirs op Kozi afkwamen, want ze wilden niet als een Japanse band gezien worden. Ook alle interesse van media die met Japan te maken hadden, werden op een punt helemaal afgekapt.

Ik ben een tijdje JRock fan geweest, maar ben nu eigenlijk helemaal overgestapt naar pop en vooral urban zoals reggae (zoals MUNEHIRO, PANG, PUSHIM en Lecca)
YUI vind ik ook erg goed trouwens, en 1 nummer van Hirosue Ryoko, de rest van haar vind ik uhhh... een beetje irritant :p
(Reply) (Parent) (Thread)